!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Brf Krysshammaren

Föreningsfakta

Föreningen

Bostadsrättsföreningen Krysshammaren, org.nr.769609-1953, registrerades 2003-01-10 vid Bolagsverket.

Fastighet och ytfördelning

Föreningens fastighet Grönfinken 1, byggdes 1966 och är belägen i Solna stad. Föreningen förvärvade fastigheten 2005-09-16. På fastigheten finns 2 st. flerbostadshus i åtta våningar ovan mark samt en byggnad med lokaler om två våningar belägen mellan bostadshusen. Fastigheten består av 216 lägenheter och 15 lokaler. 22 av lägenheterna och lokalerna är hyresrätter.

Tomtarealen är 8996 kvm med äganderätt. Lägenhetsarean är 21 506 kvm, varav bostäder 16 621 kvm och lokaler 4 885 kvm.

Byggnaderna är anslutna till fjärrvärme. Bostadshusen är försedda med 4 tvättstugor, cykelförråd, samlingslokal, källarförråd och vindsförråd.

Ekonomiförvaltning

Den ekonomiska förvaltningen utförs av RB Fastighetsägare AB.

Fastighetsskötsel

Fastighetsskötseln sköts av den kontrakterade fastighetsskötaren MH Drift AB.

Försäkring

Fastigheten är försäkrad i Folksam där ansvarsförsäkring för styrelsen och skadedjursförsäkring samt bostadsrättsförsäkring. För att se vad bostadsrättsförsäkringen innehåller klicka här

Ekonomi

Föreningen är så kallat "frivilligt momspliktig" för uthyrningen av lokaler som används i momspliktig verksamhet. Genom den frivilliga skattskyldigheten kan föreningen dra av momsen på bygg- och driftskostnader för dessa lokaler.

Pantsättningsavgift

För arbete vid pantsättning av en bostadsrätt debiteras bostadsrättshavaren en pantsättningsavgift för varje pantsättning med ett belopp motsvarande 1 % av prisbasbeloppet (SFS 2010:110). För år 2015 är detta belopp 445 kronor.

Överlåtelseavgift

För arbete vid överlåtelse av en bostadsrätt debiteras köparen en överlåtelseavgift med ett belopp motsvarande 2,5 % av prisbasbeloppet (SFS 2010:110). För år 2015 är detta belopp 1 113 kronor.

Äkta bostadsrättsförening

Föreningen är en äkta bostadsrättsförening då minst 60 % av taxeringsvärdet för fastigheten utgörs av bostadslägenheter.

TV-anslutning

Kabel-TV-operatören är ComHem som i fastighetsnätet också tillhandahåller bredband och telefon. Kabel-TV-avgiften för det analoga basutbudet är 45 kr/mån. Avgiften för bredband och telefon samt för det digitala TV-utbudet är beroende av resp. boendes avtal med ComHem.

Bredband, telefoni och TV finns också tillgänglig via ett datauttag från Stockholms Stadsnät.