!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Brf Krysshammaren

Lägenhetsnummer

Lägenhetsnummer – vad är det? 

Varje lägenhet i vår förening är registrerad i flera register. Ursprungs-registret, Brf Krysshammaren-registret och Lantmäteri-registret (också kallat det nationella registret). Syftet med detta är att underlätta identifieringen av varje lägenhet. 

Ursprungs-registret

När våra hus byggdes av AB Byggnadsindustri Ehn & Co i mitten av 60-talet fick varje lägenhet ett nummer. (Så också förrådet som hör till lägenheten). Numret 40:83 t.ex., betyder att lägenheten ligger i port 40 på plan 8 och är nummer 3 räknat från höger till vänster när man kommer in genom dörren från trapphuset. Den nummerserien finns idag kvar endast på våra förråd. 

Brf Krysshammaren-registret

Är en nummerserie som skapades när hyresrätterna ombildades till bostadsrätter. Den serien används internt inom föreningen bl.a. i ekonomiska sammanhang (bokföring, pantsättning, upplåtelser, etc.). Respektive lägenhets nummer framgår av Hyres/Avgiftsavin under Kontraktsnummer. Där kan det t.ex. stå 4711-4711-00121-01. Lägenhetsnumret 121 är också uppsatt på lägenhetens ytterdörr. 

Lantmäteriets-register

Denna serie kallas också för det nationella registret. Registret infördes 2007 och omfattar alla bostäder i Sverige. Lägenhetsnumret är 4-siffrigt. Numret 1601 t.ex., betyder att lägenheten ligger på plan 6 och är nummer 1 räknat från vänster till höger när man kommer in genom dörren från trapphuset.

Det finns ett anslag på föreningens anslagstavlor med de lägenhetsnummer som gäller i respektive port. Det är lägenhetsnumret från detta register som Skatteverket efterfrågar.