!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Brf Krysshammaren

För mäklare & spekulanter

Vänligen observera att innehållet på denna webbsida representerar det senaste av det vi publicerar för fastighetsmäklare. Styrelsen svarar inte på frågor ni vill "dubbelkolla", planer angående eventuella avgiftsförändringar som inte nämns nedan eller liknande.  

Internt inom föreningen används 3-ställiga lägenhetsnummer: 001 - 216.  Står i samtliga portar och även på din ytterdörr. Externt, lantmäterinummer, i kontakt med t.ex. myndigheter, används ett 4-ställigt lägenhetsnummer. Läs mer om lägenhetsnummer här.

Då vi har ett nytt portsystym ber vi boende som säljer att meddela köparen om att kontakta styrelsen för att få sitt nummer kopplat till porten.

 

I avgiften ingår:

X Värme

X Vatten

❏ Gas

❏ Hush.el

X Kabel-TV – Tillkommer med 45:-/mån

X Bredband - tillkommer med 89:-/mån om kopplat

❏ Annat………………………………………………………………………………….

 

Frågor avseende föreningen

 

Föreningen består av:

202 st bostadsrättslägenheter

14 st hyresrättslägenheter

15 st lokaler

 

Äger föreningen egna parkeringsplatser?

Nej, dock Solna Stad: kostnad/mån 375-435 kr inkl. moms.

Boendeparkering finns dock att tillgå månads-/kvartal. Mer info på Solna stads hemsida

 

Äger föreningen egna garageplatser?

Nej.

 

Finns kabel-TV i fastigheten?

Ja, från Comhem.  Läs mer här.

 

Finns bredband i fastigheten?

Ja, bolag Comhem (kabel-TV-nät), olika ADSL-leverantörer eller mobilt bredband (3G/4G). Samt även tillgång till Stockholms stadsnät med en månadskostnad på 89:-.

 

Tar föreningen/förvaltaren ut överlåtelseavgift?

Ja, överlåtelseavgift om 2,5 % av gällande prisbasbelopp (för 2015 1113 kr) som debiteras köparen.

 

Tar föreningen/förvaltaren ut pantsättningsavgift?

Ja, pantsättningsavgift om 1 % av gällande prisbasbelopp (för 2015 445 kronor) pant debiteras låntagaren/pantsättaren.

 

Tar föreningen/förvaltaren ut några andra avgifter/debiteringar vid ett ägarbyte?

Nej.

 

Är föreningen skatteklassad som s k “äkta” bostadsrättsförening i dagsläget?

Ja.

 

Accepterar föreningen juridisk person som medlem vid förvärv för bostadsändamål?

Nej.

 

Har föreningen beslutat om någon avgiftsförändring?

Nej. 

 

Frågor avseende fastighet och byggnad

 

Byggnadsår: 1966

Uppvärmning: Fjärrvärme

 

Har fastigheten genomgått några omfattande renoveringar, och i så fall när?

X OVK Besiktning och ventilationsrensning. Vintern 2017-2018

X Nytt portsystem med nyckelbrickor. 2016-2017

X Relining av stammar. Vintern 2016-2017

X  Nya ventiler i radiatorerna i många lägenheter

X  Byta av undercentral, sommaren 2015

X  Löpande vattenstamrenovering samtliga våningar, t.o.m. 2013.
    Vänligen hitta listan här.

 X  Ventilationsprojekt, nya fläktar på taket, 2011

X  Hissrenovering 2010 - 2011.

X  Installation av fastighetsnät LAN, bredband, Tele 2. År: 2009

X  Uppfräschning/renovering av innergård görs kontinuerligt (p.g.a. att det har läckt till lokaler under gården. Kostnad ca 1 miljon, finansierat med avsatta medel, läckan åtgärdad 2009)

X  Rensning av värmesystemet År: 2008 + 2009

X  Spolning/avloppsrensning av alla stammar År: 2007

X  Tvättstugor totalt 4 st totalrenovering med nya maskiner, nya rör, målning. Kostnad 500.000:-/tvättstuga År: 2005-2007. Nya anläggningar i C huset, 2012  

X  Renovering tak År: 2005

X  Nya balkonger År: 2004-2005

 

 

Skall fastigheten genomgå några omfattande renoveringar? 

❏  Förbättring av balkongerna År:

❏  Byte av radiatorer År: 

❏  Renovering tak År:

❏  Byte av elstigar/elcentral År:

❏  Omdragning av el i lägenheten År:

 

Kontaktinformation: Styrelse

e-mail: info@krysshammaren.se

 

Ansökan om inträde/utträde i föreningen skickas till:

Brf Krysshammaren

Expeditionen

Krysshammarvägen 24 NB

171 57 Solna

(Adressera ej direkt till ngn person) 

 

Ytterligare information finns här.

 

Dokument

4711 Brf Krysshammaren år 2017.pdf 2018-11-19
4711 Brf Krysshammaren ÅR 2016.pdf 2018-11-19
4711 Brf Krysshammaren Årsredovisning 2015.pdf 2018-11-19

Uppdaterad 2018-11-19 av Webmastern